Vámlogisztika a vállalati logisztika szolgálatában


magyarul English


Napjainkra a vámügyintézés rendkívül összetetté vált, a korábbi hagyományos export-import vámkezelések mellett számos olyan vámeljárás lehetősége jelent meg a szabályozásban, mely hatékonyan tudja szolgálni a gazdálkodók alaptevékenységét, a termelést és az áruforgalmat.

Sokan a vámügyintézést a termelést akadályozó (vámeljárások) és azt megdrágító (vámtartozás) tevékenységként élik meg. Ezzel szemben lehetőség van olyan vámtechnológia kialakítására és alkalmazására, amely a legcsekélyebb mértékben sem akadályozza a gazdálkodó tevékenységét, és a vámterhek megfizetését összegében minimalizálja, idejében optimalizálja.

Vámlogisztika alatt azt az eljárást értjük, amely szervesen illeszkedik a gazdálkodó logisztikai folyamatába. Azaz nem a gazdálkodó alkalmazkodik a tévesen értelmezett vámszabályokhoz, hanem fordítva, a vállalat tevékenységét, logisztikai folyamatát figyelembe véve kerül kialakításra az alkalmazandó vámtechnológia.

A fentiekből következően nem lehet általánosan alkalmazható vámlogisztikai „receptet” kialakítani, minden vállalkozás számára egyedileg kell a szükséges és célszerű vámtechnológiát kialakítani, megismerve az adott vállalat tevékenységét, logisztikai folyamatait. A vámlogisztika eszközrendszere a megfelelő vámeljárások kialakítása, különös tekintettel a különleges vámeljárásokra és az egyszerűsített eljárások alkalmazására, a szükséges technikai háttér (információ-technológia) megteremtése, és nem utolsó sorban a jól képzett, gyakorlott vámszakember.

A fentiekre csak néhány példa:

A fentiek szerint értelmezett vámlogisztika kialakítására vállalkozik a NIETSCH Kft.


vissza a többi cikkhez


Import - export kapcsolatNIETSCH Tamás

ügyvezető, import-export tanácsadó

Import-export tanácsadással kapcsolatban keresd Nietsch Tamást az alábbi elérhetőségeken:

nietsch.tamas@nietsch.hu
@ftamas-nietsch-413a034